Архива вести

У сарадњи Градског центра за физичку културу и Секретаријата за спорт и омладину града Београда и ове године основци и средњошколци са подручја свих београдских општина биће у могућности да посећују бројне спортске садржаје у оквиру бесплатних ђачких програма током летњег распуста.

Основцима од 1 – 4 разреда на располагању су следећи програми:

-  ЛЕТЊИ СПОРТСКИ КАМП „СТАРИ ДИФ 2017.“ који обухвата програме: Дифи спортић, Џудо, Карате, Плес и Ритмичка гимнастика, реализује се у временском интервалу 09.00 - 12.00 часова радним данима у периоду 26.06.2017. – 07.07.2017. На камп се може пријавити укупно 200 деце, по недељи 100 деце.

-  ЛЕТЊА ШКОЛА ПЛИВАЊА „СТАРИ ДИФ 2017.“ реализује се у временском интервалу 13.30-14.30 часова радним данима у периоду 21.06.2017. – 18.07.2017. У школу пливања се може пријавити укупно 25 деце за све време трајања.

Средњошколцима је на располагању:

- РЕКРЕАТИВНО ПЛИВАЊЕ „СТАРИ ДИФ 2017.“ Посебан услов је да су деца пливачи. Пливање ће се реализовати у временском интервалу 08.00-09.00 и 13.00-14.00 часова радним данима у периоду од 26.06.2017. – 28.07.2017. Средњошколци ће моћи да бирају термин који им одговара, може се пријавити 10-оро деце по термину, односно 20 – оро по недељи. Укупно 100 средњошколаца се може пријавити у оквиру бесплатног рекреативног пливања.

Пријаве за ЛЕТЊУ ШКОЛУ ПЛИВАЊА се преузимају у Секретеријату за спорт и омладину града Београда од понедељка 05.06.2017.

Пријаве за ЛЕТЊИ СПОРТСКИ КАМП „СТАРИ ДИФ 2017.“ И РЕКРЕАТИВНО ПЛИВАЊЕ „СТАРИ ДИФ 2017.“ се преузимају на инфо пулту ГЦФК-а од четвртак 01.06.2017. све до попуњавања места.

Радујемо се дружењу и ове године.

ВАШ СТАРИ ДИФ

Контакт инфо

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА:
Секретарица
тел: +381 (11) 26.82.902
фах: +381 (11) 26.82.646
е-mail: office@staridif.rs

Заменик директора:
тел: +381 (11) 36.28.283
е-mail: viktorsnegic@staridif.rs

Слжба за правне и опште послове:
тел: +381 (11) 26.57.373
е-mail: smiljamilovanovic@staridif.rs

Служба комерцијалних послова:
тел: +381 (11) 26.88.906
е-mail: aleksandrapavlovic@staridif.rs

Служба спортских програма, опоравка и ревитализације
тел: +381 (11) 26.56.569
е-mail: ivanajovicic@staridif.rs

Служба рачуноводства и финансијских послова:
тел: +381 (11) 26.84.130
е-mail: desankaostojic@staridif.rs

Служба за одржавање:
тел: +381 (11) 36.28.284
е-mail: marijanastankovic@staridif.rs

ГЦФК СТАРИ ДИФ

Адреса:

Градски центар за физичку културу
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текућем рачуну - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2018. Stari DIF

S5 Box