Архива вести

Од 22.јануара 2018. године ГЦФК је увео велику новину која ће одушевити многе кориснике наших услуга. Водећи рачуна о самохраним родитељима и њиховој деци, директор ГЦФК-а Небојша Стојановић је одлучио да на све програме ГЦФК-а одобри попуст од 50%. Све је већи број самохраних родитеља данас, а ми као градска кућа желимо да им помогнемо на овај начин, омогућавајући им да долазе на спортске активности по нижим ценама. Између осталог, циљ нам је да будемо иницијатор осталим установама које су у могућности да подрже сличне акције. Верујемо да ћете искористите ове сјајне погодности и почети са вежбањем још данас.

ВАШ СТАРИ ДИФ

Контакт инфо

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА:
Секретарица
тел: +381 (11) 26.82.902
фах: +381 (11) 26.82.646
е-mail: office@staridif.rs

Заменик директора:
тел: +381 (11) 36.28.283
е-mail: viktorsnegic@staridif.rs

Слжба за правне и опште послове:
тел: +381 (11) 26.57.373
е-mail: smiljamilovanovic@staridif.rs

Служба комерцијалних послова:
тел: +381 (11) 26.88.906
е-mail: aleksandrapavlovic@staridif.rs

Служба спортских програма, опоравка и ревитализације
тел: +381 (11) 26.56.569
е-mail: ivanajovicic@staridif.rs

Служба рачуноводства и финансијских послова:
тел: +381 (11) 26.84.130
е-mail: desankaostojic@staridif.rs

Служба за одржавање:
тел: +381 (11) 36.28.284
е-mail: marijanastankovic@staridif.rs

ГЦФК СТАРИ ДИФ

Адреса:

Градски центар за физичку културу
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текућем рачуну - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2018. Stari DIF

S5 Box