Архива вести

Уз присуство медија 09.08.2018. год. на спољном терену Градског центра за физичку културу директор Небојша Стојановић заједно са сарадницима, предао је велику количину чепова организацији „Чеп за хендикеп“. По речима Небојше Стојановића, као друштвено одговорна установа учествујемо у многим хуманитарним акцијама. Уз анимацију наших породица и корисника скупили смо велику количину чепова. Имамо привилегију што можемо да помогнемо особама којима је помоћ потребна, а нарочито кад говоримо о деци. Представник Организације „Чеп за хендикеп“ Зоран Мартинов је истакао да ће се овим путем обезбедити два ортопедска трицикла и то за Милицу Лукић (5 година) из Бограда, која болује од хемипарезе и Стевана Гроздановића (9 година) из Нишке бање, који болује од церебралне парализе. Зоран Мартинов је овом приликом уручио захвалницу директору Набојши Стојановићу уз речи да се ускоро видимо.

 

Контакт инфо

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА:
Секретарица
тел: +381 (11) 26.82.902
фах: +381 (11) 26.82.646
е-mail: office@staridif.rs

Заменик директора:
тел: +381 (11) 36.28.283
е-mail: viktorsnegic@staridif.rs

Слжба за правне и опште послове:
тел: +381 (11) 26.57.373
е-mail: smiljamilovanovic@staridif.rs

Служба комерцијалних послова:
тел: +381 (11) 26.88.906
е-mail: aleksandrapavlovic@staridif.rs

Служба спортских програма, опоравка и ревитализације
тел: +381 (11) 26.56.569
е-mail: ivanajovicic@staridif.rs

Служба рачуноводства и финансијских послова:
тел: +381 (11) 26.84.130
е-mail: desankaostojic@staridif.rs

Служба за одржавање:
тел: +381 (11) 36.28.284
е-mail: marijanastankovic@staridif.rs

ГЦФК СТАРИ ДИФ

Адреса:

Градски центар за физичку културу
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текућем рачуну - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2019. Stari DIF

S5 Box