Архива вести

Драга децо,

и ове године у сарадњи са Градским секретеријатом за спорт и омладину града Београда, Стари Диф организује бесплатне спортске садржаје за наше ђаке. Ове године смо за вас припремили следеће садржаје:

1. ЛЕТЊУ ШКОЛУ ПЛИВАЊА – која је намењена деци од I до IV разреда О.Ш. у периоду од 17.06.2019. до 12.07.2019, у два термина, радним данима од 12.30 до 13.30 часова за прву групу деце и од 13.30 до 14.30 за другу групу деце. Обуку ће проћи 50-оро деце за све време трајања кампа, 25-оро деце по термину.
Ваучери се преузимају у Секретеријату за спорт и омладину града Београда, ул. Краљице Марије 1/XI од 08.00 до 15.30 часова.

2. РЕКРЕАТИВНО ПЛИВАЊЕ – које је намењено деци средњошколског узраста, уз услов да буду пливачи. Програм се реализује радним данима у периоду од 17.06.2019. до 09.08.2019, у термину од 13.00 до 15.00 часова.
Пријављивање почиње 15.06.2019. на инфо пулту ГЦФК-а. Потребно је лично доћи ради пријављивања.

3. ЛЕТЊИ СПОРТСКИ КАМП – који је намењен деци од I до IV разреда О.Ш. од 01.07.2019. до 12.07.2019, радним данима од 09.00 до 12.00 часова. Бројни спортски садржају су ове године намењени деци: Ритмичка гимнастика, плес, спортска школица, школа кошарке, школа фудбала, школа тениса и школа рукомета.
Пријављивање почиње 15.06.2019. на инфо пулту ГЦФК-а. Потребно је лично доћи ради пријављивања.

Надамо се да ћемо се дружити и ове године!!!!! ВАШ СТАРИ ДИФ!!!!!

Контакт инфо

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА:
Секретарица
тел: +381 (11) 26.82.902
фах: +381 (11) 26.82.646
е-mail: office@staridif.rs

Заменик директора:
тел: +381 (11) 36.28.283
е-mail: viktorsnegic@staridif.rs

Служба за правне и опште послове:
тел: +381 (11) 26.57.373
е-mail: smiljamilovanovic@staridif.rs

Служба комерцијалних послова:
тел: +381 (11) 26.88.906
е-mail: aleksandrapavlovic@staridif.rs

Служба спортских програма, опоравка и ревитализације
тел: +381 (11) 26.56.569
е-mail: ivanajovicic@staridif.rs

Служба рачуноводства и финансијских послова:
тел: +381 (11) 26.84.130
е-mail: desankaostojic@staridif.rs

Служба за одржавање:
тел: +381 (11) 36.28.284
е-mail: marijanastankovic@staridif.rs

ГЦФК СТАРИ ДИФ

Адреса:

Градски центар за физичку културу
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2020. Stari DIF

S5 Box