Индивидуална обука пливања за децу

Индивидуална обука пливања подразумева приступ у обуци пливања усмерен ка појединцу. Индивидуална обука пливања је засигурно најбоље што можете приуштити свом детету када је пливање у питању јер дете добија апсолутну пажњу и посвећеност професора, коју није могуће остварити на групној обуци пливања. Акценат је на ослобађању страха од воде а затим на обуци или кориговању већ научених техника пливања.

Програм је намењен деци, спроводи се у малом и великом базену у трајању од 45 минута.

Часови се заказују у договару са професорима који воде обуку пливања.

Информације о ценама можете погледати у распореду по зонама на насловној страни сајта.

ГЦФК д.о.о. Београд

Адреса:

Градски центар за физичку културу д.о.о. Београд
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2023. Stari DIF

S5 Box