Обука пливања за школску децу

Овај програм је намењен деци узраста од 7 до 15 година, различитих моторичких способности и нивоа знања о пливању које имају. Први корак је бесплатно тестирање детета при чему се у зависности од процене професора и знања полазника врши селекција у различитим терминима по групама:

I група - непливачи са предзнањем који уче основне елементе пливања: краул, леђне технике, рад ногу и руку, затим координацију, технику дисања и усклађивања са радом ногу и руку.

II група - полупливачи похађају обуку кроз технике "краул", леђне технике и прсне технике.

III група - пливачи који имају за циљ усавршавање неколико техника пливања: "краул" и леђне, технике прсног пливања и делфин технике. 

Тестирање се одвија понедељком, уторком, средом, четвртком и петком од 17.30 часова.

Остале информације можете погледати у распореду по зонама на насловној страни сајта.

ГЦФК д.о.о. Београд

Адреса:

Градски центар за физичку културу д.о.о. Београд
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2023. Stari DIF

S5 Box