Обука пливања за школску децу

Овај програм је намењен деци узраста од 7 до 15 година, различитих моторичких способности и нивоа знања о пливању које имају. Први корак је бесплатно тестирање детета при чему се у зависности од процене професора и знања полазника врши селекција у различитим терминима по групама:

I група - непливачи са предзнањем који уче основне елементе пливања: краул, леђне технике, рад ногу и руку, затим координацију, технику дисања и усклађивања са радом ногу и руку. Обука се реализује по следећем распореду: понедељак, уторак, среда, четвртак и петак од 17.45 и субота од 10.00 часова.

II група - полупливачи похађају обуку кроз технике "краул", леђне технике и прсне технике. Обука се реализује по следећем распореду: понедељак, уторак, среда, четвртак и петак од 18.30 и субота од 10.45 часова

III група - пливачи који имају за циљ усавршавање неколико техника пливања: "краул" и леђне, технике прсног пливања и делфин технике. Обука се реализује по следећем распореду: понедељак, уторак, среда, четвртак и петак од 19.15 и субота 11.30 часова.

Тестирање се одвија понедељком, уторком, средом, четвртком и петком од 17.30 часова.

Уколико због школских обавеза ваше дете није у прилици да посети час по распореду, уведени су и преподневни термини уторком и четвртком у 09:00 часова.

Остале информације можете погледати у распореду по зонама на насловној страни сајта.

ГЦФК СТАРИ ДИФ

Адреса:

Градски центар за физичку културу
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текућем рачуну - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2019. Stari DIF

S5 Box