Здравствено-корективно пливање

Програм Здравствено-корективно пливање има за циљ јачање постуралне мускулатуре и мишићног мидера, побољшање држања и превенцију деформитета. Корективним вежбама средњег и јаког интензитета, бројем понављања и дужином вежби постижу се битни резултати. Вода је идеална средина за овакав програм, а у зависности од преданости и времена проведеног у вежбању кроз воду долази до исправљања поменутих неправилности. Програм се реализује у малом базену, на основу тестирања полазника. Посебно је важно да деца од малих ногу почну са стварањем здравих навика, прилагођавањем на социјализацију, дисциплину и бригу о здрављу.

Распоред термина и цене можете погледати у распореду по зонама на насловној страни сајта.

ГЦФК д.о.о. Београд

Адреса:

Градски центар за физичку културу д.о.о. Београд
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2023. Stari DIF

S5 Box