Индивидуални и вођени тренинг - физиотерапеути

Вежбање појединих корисника који имају здравствене проблеме захтева индивидуални приступ и прилагођене вежбе, а због специфичности проблематике која се третира часови се одржавају у сали за рекреацију уместо часова у теретани, будући да у теретани вежбају особе без изражених здравствених тегоба. У случајевима када два или три корисника имају сличне здравствене тегобе, омогућена је примена вођеног тренинга у раду са физиотерапеутом. Ова врста индивидуалних часова и вођеног тренинга у групи се одвија под вођством или надзором физиотерапеута.

Индивидуални и вођени тренинг имају за циљ продужетак рехабилитације и наставак у развоју преосталих здравствених капацитета особе, као и лакше укључивање у активности живота и рада. У зависности од здравствене проблемтике на часовима се користе реквизити: лопте, тегови, траке, палице и сл.

Све особе које су прошле базични физикални третман након одређених повреда или обољења су потенцијални корисници ових програма.

О терминима својих тренинга договарате се са својим тренером, a цене су назначене у распореду по зонама на насловној страни сајта.

ГЦФК СТАРИ ДИФ

Адреса:

Градски центар за физичку културу
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текућем рачуну - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2019. Stari DIF

S5 Box