Каленетикс МИКС

Програм Каленетикс микс је систем вежби који је карактеристичан по својој спечифичној техници извођења.

Састоји се од великог броја понављања, сасвим кратких покрета.

Програм посебну пажњу посвећује дисању које омогућава извођење вежби без напора.

Захваљујући специфичној техници изођења, овај начин вежбања показује завидне резултате за:

- правилно држање тела
- побољшање равнотеже и координације,
- обликовање тела без увећања мишићне масе,
- развој гипкости и снаге,
- отклањање стреса кроз релаксацију

Спада у групу тренинга са умереним интезитетом, тако да вежбе могу изводити све особе, без обзира на узраст, старост и пол, и без обзира на степен утренираности. Радимо са потенцијалом који имамо.

Час може бити без реквизита или се могу укључити мали тегови, шипке и траке. Важан део овог програма свакако је и квалитетан избор музике, која мотивише, доприноси позитивној атмосфери тренинга, његовој динамици и ритмици.

ГЦФК д.о.о. Београд

Адреса:

Градски центар за физичку културу д.о.о. Београд
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2023. Stari DIF

S5 Box