Вежбање - Студенти и средњошколци

Студенти и средњошколци су категорија становништва која је највише погођена последицама савременог, неактивног начина живота. Неправилно дуго седење, премало кретања, стресни периоди учења и испитивања, неправилна исхрана – све ово води веома лошем здравственом стању онда када би требало да смо најбољег здравља и најактивнији.

Намера је да се редовним и систематским вежбањем превентивно утиче на отклањање стреса које носи живот, али и да се подстакну и створе навике вежбања. Студенти и средњошколци су услед неактивности такође подложни одређеним деформитетима, а улога вежбања је од великог значаја управо у повећању покретљивости свих делова тела са посебним акцентом на кичмени стуб, који је највише погођен савременим условима живота.

Драги студенти и средњошколци, приликом куповине карте неопходно је показати индекс или ђачку књижицу.

Информације о терминима и ценама можете погледати у распореду по зонама на насловној страни сајта.

ГЦФК д.о.о. Београд

Адреса:

Градски центар за физичку културу д.о.о. Београд
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2023. Stari DIF

S5 Box