Наш стручни тим

в.д. директора Владимир Јанковић

Тел: +381 (11) 268.29.02,
е-mail: office@staridif.rs

 

Служба спортских програма, опоравка и ревитализације

Мсц, Ивана Јовичић, руководилац Службе спортских програма, опоравка и ревитализације

Проф. Велимир Вулетић, самостални стручни сарадник за послове спортских програма, опоравка и ревитализације

Реализатори спортских програма:

Мсц, Марија Гргуревић, проф. физичког васпитања
Проф. Милина Стевановић
Проф. Дејана Изгаревић

Реализатори опоравка и ревитализације:

Снежана Коруновски, специјалиста струковни физиотерапеут
Сања Арсенијевић, високи струковни физиотерапеут
Весна Полић, средњи физиотерапеут
Жељко Дубовина, масер
Марија Кораћ, масер

Контакт инфо

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА:
Секретарица
тел: +381 (11) 26.82.902
фах: +381 (11) 26.82.646
е-mail: office@staridif.rs

Заменик директора:
тел: +381 (11) 36.28.283
е-mail: viktorsnegic@staridif.rs

Служба за правне и опште послове:
тел: +381 (11) 26.57.373
е-mail: smiljamilovanovic@staridif.rs

Служба комерцијалних послова:
тел: +381 (11) 26.88.906
е-mail: aleksandrapavlovic@staridif.rs

Служба спортских програма, опоравка и ревитализације
тел: +381 (11) 26.56.569
е-mail: ivanajovicic@staridif.rs

Служба рачуноводства и финансијских послова:
тел: +381 (11) 26.84.130
е-mail: desankaostojic@staridif.rs

Служба за одржавање:
тел: +381 (11) 36.28.284
е-mail: marijanastankovic@staridif.rs

Copyright © 2019. Stari DIF

S5 Box