Директор - Небојша Стојановић

v.d. direktora Nebojsa Stojanovic

Небојша Стојановић је рођен у Пећи, по занимању је дипломирани економиста. Дугогодишњи је руководилац у Јавном сектору (1994. године директор ДП Ауто мото друштво, 2013. године заменик генералног директора ЈП „Градско стамбено“), такође је високи функционер Ауто мото спорта Србије, oрганизатор три брдско-брзинскe тркe, за шампионат Србије, чиме активно доприноси овој грани спорта и спорту уопште. Имајући у виду, организаторске способности из области спорта, дошао је на позицију директора Градског центра за физичку културу, марта 2016. године, да са новом стратегијом, пројектима и идејама допринесе бољем пословању и афирмацији Центра. Ожењен је, има два сина.

 

Драги суграђани,

Свесни смо чињеница да, наши спортисти постижу врхунске резултате на нашим просторима, и у свету, да као нација волимо спорт, стога Вас подсећамо на значај бављења спортом и рекреацијом, као и то да су врата нашег Центра отворена 365 дана у години. Као и до сада, даћемо све од себе да оправдамо и ојачамо поверење које је генерацијама уназад, постало бренд ове институције.

 

С’ поштовањем,

Небојша Стојановић, дипл. ек.

Контакт инфо

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА:
Секретарица
тел: +381 (11) 26.82.902
фах: +381 (11) 26.82.646
е-mail: office@staridif.rs

Заменик директора:
тел: +381 (11) 36.28.283
е-mail: viktorsnegic@staridif.rs

Слжба за правне и опште послове:
тел: +381 (11) 26.57.373
е-mail: smiljamilovanovic@staridif.rs

Служба комерцијалних послова:
тел: +381 (11) 26.88.906
е-mail: aleksandrapavlovic@staridif.rs

Служба спортских програма, опоравка и ревитализације
тел: +381 (11) 26.56.569
е-mail: ivanajovicic@staridif.rs

Служба рачуноводства и финансијских послова:
тел: +381 (11) 26.84.130
е-mail: desankaostojic@staridif.rs

Служба за одржавање:
тел: +381 (11) 36.28.284
е-mail: marijanastankovic@staridif.rs

ГЦФК СТАРИ ДИФ

Адреса:

Градски центар за физичку културу
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текућем рачуну - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2018. Stari DIF

S5 Box