Верица Петковић

Професор Верица Петковић, рођена је 20.8.1981. године у Бајиној Башти, Република Србија.

Образовање: Гимназија "Јосиф Панчић", природно – математички смер, у Бајиној Башти Основна музичка школа "Петар Коњевић", у Ужицу одсек хармоника, Факултет спорта и физичког васпитања у Београду - смер физичко васпитање.

Од 2013. године запослена у ГЦФК "Стари ДИФ" где реализује следеће програме:

  • обуку пливања деце школског узрста
  • развој физичких способности лица старијих од 60 година
  • аквабик
  • корективни програм у трим кабинету
  • индивидуалне и вођене тренинге

Поред програма које реализује, учествује у спровођењу летњих и зимских кампова који се одвијају у ГЦФК и то у следећим спортовима: пливање, одбојка, кошарка.

Од дванаесте године, бави се одбојком, а активно је тренирала од 1998 до 2001. године у ЖОК "Тара" Бајина Башта.

У слободно време се бави трчањем, пливањем и скијањем.

Контакт инфо

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА:
Секретарица
тел: +381 (11) 26.82.902
фах: +381 (11) 26.82.646
е-mail: office@staridif.rs

Заменик директора:
тел: +381 (11) 36.28.283
е-mail: viktorsnegic@staridif.rs

Слжба за правне и опште послове:
тел: +381 (11) 26.57.373
е-mail: smiljamilovanovic@staridif.rs

Служба комерцијалних послова:
тел: +381 (11) 26.88.906
е-mail: aleksandrapavlovic@staridif.rs

Служба спортских програма, опоравка и ревитализације
тел: +381 (11) 26.56.569
е-mail: ivanajovicic@staridif.rs

Служба рачуноводства и финансијских послова:
тел: +381 (11) 26.84.130
е-mail: desankaostojic@staridif.rs

Служба за одржавање:
тел: +381 (11) 36.28.284
е-mail: marijanastankovic@staridif.rs

ГЦФК СТАРИ ДИФ

Адреса:

Градски центар за физичку културу
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текућем рачуну - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2019. Stari DIF

S5 Box