Изнајмљивање сала за рекреацију

ГЦФК располаже са 8 сала, укупне површине око 1500 м2 различитих димензија и опремљености са наменом за: спортске програме, рекреацију, часове физичког образовања, али и за састанке, семинаре, презентације и сл.

Сале се могу изнајмити за спортске активности уговарањем на дужи рок (сезону) и у појединачним терминима.

Сала 1 се налази у приземљу Центра у централном делу зграде и највише је тражена. У њој се, поред спортских активности, организују и разне промотивне активности, сусрети, такмичења , када је реч о екипним спортовима. Површина сале је 420 м2, димензија 23 м х 17,5 м. Изузетно је висока, чак 12 метара, тако да се може користити и за спортове, који захтевају висину (пример такмичења из ритмичке гимнастике). Најчешће се користи за фудбал, кошарку, одбојку, али и друге спортске активности. У њој се налази изузетно вредна, предратна фреска "Повлачење преко Албаније“, аутора Живорада Настасијевића, рестаурирана тек 1968. године, захваљујући групи спортиста.

Сала 2 се користи као одвојена целина, пошто је у продужетку сале 1, може се претворити у изузетно велики простор, погодан за манифестације и такмичења. Површина сале 2 је 175 м2, а димензије су 17,5 м х10 м. Најчешће се користи за одбојку, кошарку и часове физичког васпитања ученика.

Сала 3 je смештена на III спрату, опремљена је са татами подлогом и висећим џаковима предвиђеним за борилачке спортове. Димензије су 13 м х 7,5 м, површине 97,5 м2.

Сала 4 се налази на II спрату и користи се најчешће за школску наставу физичког васпитања, али и фудбал и кошарку. Димензије су 18 м х 10 м, висине 4,8 м а површине 180 м2, приближне површине као и сала 2, изнад које се и налази.

Сала 5 тзв. Свечана сала налази се на II спрату, поред спортских активности користи се за остале свечаности, предавања, семинаре и презентације. Димензије су 18 м х 12,5 м, а површине 225 м2. Опремљена је аудио и видео уређајима, што увећава цену изнајмљивања при чему је неопходно унапред заказивање термина.

Сала 6 (321) je смештена на III спрату укупне површине 102,72 м2, висине 3 м, и димензијама 13,57 м x 7,57 м. Користи се за спортске активности, плес, фитнес фитнес програме и дечије наступе.

Сала 7 (326) je смештена на III спрату, укупне површине 200 м2, са димензијама 22 м х 9 м,. Идеална је за фитнес програме и презентације управо због позиције зида са огледалима. Може се користити и за предавања, семинаре и такмичења. Опремљена је аудио и видео уређајима, што увећава цену изнајмљивања при чему је неопходно унапред заказивање термина.

За уговорено коришћење (најмање 3 месеца) цена је умањена у односу на појединачни термин.

Уколико сте заинтересовани за изнајмљивање сала и договора у вези услова, можете се јавити путем телефона: 011/26.88.906.

ГЦФК д.о.о. Београд

Адреса:

Градски центар за физичку културу д.о.о. Београд
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2023. Stari DIF

S5 Box