Закуп канцеларијског простора

Атрактивна локација у центру града као и могућност да простор преуредите према намени као канцеларијски, локал, магацин и сл, јесу предности закупа простора у згради ГЦФК.

Уколико желите да се бавите спортским активностима можете изнајмити жељени термин у: салама за рекреацију, базену и спољном терену ГЦФК-а.

Служба комерцијалних послова - телефон: 26.88.906.

ГЦФК СТАРИ ДИФ

Адреса:

Градски центар за физичку културу
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текућем рачуну - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2019. Stari DIF

S5 Box