Архива вести

ПОШТОВАНИ КОРИСНИЦИ,

ЗА ВРЕМЕ УСКРШЊИХ ПРАЗНИКА, У ПЕРИОДУ ОД 06.04.2018. ДО 09.04.2018,

- САЛЕ ЗА СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ (САЛА 1, 2, 4, 321, 326, СВЕЧАНА САЛА И БОРИЛАЧКА САЛА) РАДИЋЕ ПО УСТАЉЕНОМ РАСПОРЕДУ,

- КАРДИО ТЕРЕТАНА РАДИЋЕ ПО УСТАЉЕНОМ РАСПОРЕДУ, ОД 07.00 ДО 21.00 ЧАСОВА БЕЗ НАДЗОРА ПРОФЕСОРА,

- ПРОГРАМИ ГЦФК-а У САЛАМА И БАЗЕНИМА НЕЋЕ БИТИ РЕАЛИЗОВАНИ, ОСИМ ПРОГРАМА АКВАБИК, ПИЛАТЕС, И КАЛЕНЕТИКС МИКС,

- БАЗЕН ЋЕ РАДИТИ САМО ЗА ПРОГРАМ СЛОБОДНО ПЛИВАЊЕ (БАЗЕН, САУНА, СТАРИЈА ЛИЦА БАЗЕН, БАЗЕН СТУДЕНТИ И СРЕДЊОШКОЛЦИ, БИЗНИС ПАКЕТ 1 И 2), 06.04.2018. ОД 10.00 ДО 18.00 ЧАСОВА, 07.04.2018. ОД 09.00 ДО 15.00 ЧАСОВА И 09.04.2018. ОД 10.00 – 18.00 ЧАСОВА.

УПРАВА ГЦФК-а

Контакт инфо

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА:
Секретарица
тел: +381 (11) 26.82.902
фах: +381 (11) 26.82.646
е-mail: office@staridif.rs

Заменик директора:
тел: +381 (11) 36.28.283
е-mail: viktorsnegic@staridif.rs

Служба за правне и опште послове:
тел: +381 (11) 26.57.373
е-mail: smiljamilovanovic@staridif.rs

Служба комерцијалних послова:
тел: +381 (11) 26.88.906
е-mail: aleksandrapavlovic@staridif.rs

Служба спортских програма, опоравка и ревитализације
тел: +381 (11) 26.56.569
е-mail: ivanajovicic@staridif.rs

Служба рачуноводства и финансијских послова:
тел: +381 (11) 26.84.130
е-mail: desankaostojic@staridif.rs

Служба за одржавање:
тел: +381 (11) 36.28.284

ГЦФК д.о.о. Београд

Адреса:

Градски центар за физичку културу д.о.о. Београд
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2022. Stari DIF

S5 Box