Архива вести

01.05.2018. УТОРАК

Програми у хидро блоку:

10.00 обука пливања за одрасле
11.00 хидрокинези терапија
16.00 обука пливања за бебе
18.00 аквабик
12.00 - 18.00 слободно пливање (базен, сауна, старија лица базен, базен студенти и средњошколци, бизнис пакет 1 и 2)

Програми у салама:

10.00 каленетикс микс
11.00 развој физичких способности старијих лица у сали
17.00 корективни програм у трим кабинету
19.30 пилатес
07.00 – 21.00 кардио теретана
Сале за спортске активности (сала 1, 2, 4, 321, 326, свечана сала и борилачка сала) радиће по устаљеном распореду.

02.05.2018. СРЕДА

Програми у хидро блоку:

14.30 вежбе за труднице у базену
15.15 обука пливања за децу старости 5-6 година
16.00 обука пливања за школску децу
10.00 – 18.00 слободно пливање (базен, сауна, старија лица базен, базен студенти и средњошколци, бизнис пакет 1 и 2)

Програми у салама:

10.00 корективни програм у трим кабинету
11.00 развој физичких способности старијих лица у сали
12.00 здравствено корективно вежбање
20.00 каленетикс микс 07.00 – 21.00 кардио теретана
Сале за спортске активности (сала 1, 2, 4, 321, 326, свечана сала и борилачка сала) радиће по устаљеном распореду.

Контакт инфо

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА:
Секретарица
тел: +381 (11) 26.82.902
фах: +381 (11) 26.82.646
е-mail: office@staridif.rs

Заменик директора:
тел: +381 (11) 36.28.283
е-mail: viktorsnegic@staridif.rs

Служба за правне и опште послове:
тел: +381 (11) 26.57.373
е-mail: smiljamilovanovic@staridif.rs

Служба комерцијалних послова:
тел: +381 (11) 26.88.906
е-mail: aleksandrapavlovic@staridif.rs

Служба спортских програма, опоравка и ревитализације
тел: +381 (11) 26.56.569
е-mail: ivanajovicic@staridif.rs

Служба рачуноводства и финансијских послова:
тел: +381 (11) 26.84.130
е-mail: desankaostojic@staridif.rs

Служба за одржавање:
тел: +381 (11) 36.28.284

ГЦФК д.о.о. Београд

Адреса:

Градски центар за физичку културу д.о.о. Београд
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2022. Stari DIF

S5 Box