Породично спортско образовање

У складу са стратегијом наше установе да је Стари Диф пријатељ целе породице осмишљен је програм Породично спортско образовање, са циљем окупљања породице на једном месту ради заједничке рекреације. Понуда овог програма је проширена, па је омогућено целој породици да се рекреира према својим могућностима.

Одрасли и деца могу вежбати истовремено или у различитом термину одабиром програма приказаних у табели:

 

 

 

 

 

 

 

Овај програм је предвиђен за породицу и реализује се 3 пута недељно у трајању од 60 минута. Важи за чланове породице (2, 3 или 4 члана породице), уз услов - комбинација родитељ – дете.

Такође, можете остварити другу врсту попуста, комбинацијом неколико програма:

- АКО ЧЛАНСКЕ КАРТЕ ЗА ПРОГРАМЕ: ОБУКА ПЛИВАЊА ЗА БЕБЕ, ОБУКА ПЛИВАЊА ЗА ДЕЦУ СТАРОСТИ ОД 5 ДО 6 ГОДИНА, ОБУКА ПЛИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ ДЕЦУ, ЗДРАВСТВЕНО КОРЕКТИВНО ПЛИВАЊЕ И ОБУКА У ТРЕНАЖНОМ ПЛИВАЊУ, КУПЕ ДВОЈЕ ИЛИ ВИШЕ БРАЋЕ И СЕСТАРА, ОБРАЧУНАВА СЕ ПОПУСТ ОД 20% НА ИЗНОС КУПЉЕНИХ ЧЛАНСКИХ КАРАТЕ. ЧЛАНСКЕ КАРТЕ СЕ КУПУЈУ И ВАЖЕ УЗ ЛИЧНЕ ИСПРАВЕ ДЕЦЕ (ЗДРАВСТВЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ).

ГЦФК СТАРИ ДИФ

Адреса:

Градски центар за физичку културу
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2021. Stari DIF

S5 Box