Јога

Ово је холистички програм који се заснива на класичној, традиционалној јоги која представља комбинацију техника за унапређење свих човекових потенцијала – физичких и менталних. Програм обухвата следеће технике: физичке вежбе (asane), технике дисања (pranajame), mudre, bande и јога nidru као технику опуштања. Све ове технике имају разне варијанте, од једноставнијих ка сложенијима, тако да програм могу да прате како почетници тако и полазници са дужим искуством вежбања јоге. Један час траје 75 минута.

Програм води Биљана Стојановић.

ГЦФК д.о.о. Београд

Адреса:

Градски центар за физичку културу д.о.о. Београд
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2023. Stari DIF

S5 Box