Пилатес

Програм „Пилатес“ је револуционарна техника вежбања која доводи у склад душу и тело. Акценат је на правилном дисању и извођењу мирних и уравнотежених покрета. Оваквим видом вежбања повећава се флексибилност, окретност и гипкост тела. Пилатес утиче на јачање свих мишићних група чиме се обезбеђује равномеран и оптималан телесни развој. Правилно дисање је важно у борби против стреса. Прилагођен је свим старосним категоријама и спада у програм лакшег и средњег интензитета. Добродошли су сви који воде рачуна о свом телу и здрављу.

ГЦФК д.о.о. Београд

Адреса:

Градски центар за физичку културу д.о.о. Београд
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2023. Stari DIF

S5 Box