Релаксација

Релаксација се посматра двоструко – као стање и као процес. Као стање, релаксација представља стање без напетости које доводи до хармоније у комплексу тело-ум. Као процес, релаксација подразумева отклањање напетости – физичке, менталне и емоционалне. Релаксација може бити дубља или плића, све у зависности од тога у ком степену се човек у датом тренутку ослободио троструке напетости. Отклањање тих напетости је данас потреба савременог човека. Овај програм релаксације садржи комплекс разних техника за смањивање троструке напетости који обнавља физичку енергију и доводи до менталног мира. Тиме се отклања могућност за стварање хроничног умора као и низа психосоматских поремећаја и обољења. Ослобађањем напетости, човек ослобађа своје скривене потенцијале, проналази за њих остварење и самим тим, за њега било који рад није мучење већ самоостварење. Релаксиран човек смиреног ума је активан и ефикасан у свему што ради и ствара позитивну атмосферу око себе доприносећи смањивању колективне напетости. Да би се стање релаксације одржало и постало трајно, неопходна је редовност у вежбању пракси релаксације. Један час траје 60 минута.

Програм води Биљана Стојановић.

ГЦФК д.о.о. Београд

Адреса:

Градски центар за физичку културу д.о.о. Београд
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2023. Stari DIF

S5 Box