Индивидуална обука пливања за одрасле

Индивидуална обука пливања за одрасле јесте обука непливача кроз различите вежбе. Подразумева индивидуалан приступ професора, апсолутну пажњу и посвећеност појединцу.

Почиње се вежбама у месту, затим вежбама помоћу даске за пливање и на крају пливање без помагала. Овим програмом су обухваћени и полупливачи, особе које се могу одржавати на води али чије знање пливања нема никакву техничку подлогу и особе које желе да усаврше пливање кроз пливачку кондицију. Циљ је да се по завршетку обуке корисници усмере на активност кроз неки од програма пливања.

О терминима обуке договарате се са својим професором а цене можете погледати у распореду по зонама на насловној страни сајта.

ГЦФК д.о.о. Београд

Адреса:

Градски центар за физичку културу д.о.о. Београд
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2023. Stari DIF

S5 Box