Обука пливања за одрасле

Програм Обука пливањa за одрасле подразумева обуку непливача кроз различите вежбе у трајању од 60 минута. На самом почетку раде се вежбе у месту, потом у кретању са даском за пливање и, на крају, пливање без помагала. Овим програмом су обухваћени и полупливачи, односно особе које се могу одржавати на води, али чије знање пливања нема никакву техничку подлогу и особе које желе да усаврше пливање кроз пливачку кондицију. Циљ је да се по завршетку обуке корисници усмере на активност кроз неки од програма пливања.

Свима нама је добро познато да је пливање активност која доприноси очувању и побољшању имунитета и општег здравственог стања, док се у појединим ситуацијама код ограничених способности човека пливање препоручује као једина активност за побољшање здравственог стања.

Информације о терминима и ценама можете погледати у распореду по зонама на насловној страни сајта.

ГЦФК д.о.о. Београд

Адреса:

Градски центар за физичку културу д.о.о. Београд
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2023. Stari DIF

S5 Box