Сарадња

Градски центар за физичку културу се у циљу ефикаснијег обављања делатности повезује са осталим установама физичке културе, организацијама и институцијама кроз разне семинаре, предавања, фестивале на којима и учествује.

Једна од најважнијих сарадњи је са оснивачем Центра - Скупштина града Београда која се углавном реализује преко Секретаријата за спорт и омладину и Секретаријата за социјалну заштиту. Најчешће се кроз наведену сарадњу реализују спортски програми за децу и одрасле, бенефицирани програми, дечји кампови у време летњег и зимског распуста.

  • Секретаријат за спорт и омладину града Београда - Сарадња са надлежним секретаријатом реализује се кроз финансирање једног дела програмске делатности Градског центра, односно кроз субвенционисање одређених програма, реализацију кампова и других програма за децу и старија лица,
  • Сарадња са Секретаријатом за социјалну заштиту града Београда - се одвија кроз финансирање одређених програма за социјално угрожене категорије грађана, који се односе на програме: пливање, пилатес и плес, као и за рекреацију лица са посебним потребама.

АСС – Асоцијација спортских центара Србије

Градски центар за физичку културу Стари ДИФ је члан Асоцијација спортских центара Србије, која својим активностима и програмима доприноси обезбеђивању услова за несметано обављање делатности из области спорта.

Добра сарадња остварује се и са спортским савезима, клубовима и спортским центрима у Београду и Србији.

Контакт инфо

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА:
Секретарица
тел: +381 (11) 26.82.902
фах: +381 (11) 26.82.646
е-mail: office@staridif.rs

Заменик директора:
тел: +381 (11) 36.28.283
е-mail: viktorsnegic@staridif.rs

Служба за правне и опште послове:
тел: +381 (11) 26.57.373
е-mail: smiljamilovanovic@staridif.rs

Служба комерцијалних послова:
тел: +381 (11) 26.88.906
е-mail: aleksandrapavlovic@staridif.rs

Служба спортских програма, опоравка и ревитализације
тел: +381 (11) 26.56.569
е-mail: ivanajovicic@staridif.rs

Служба рачуноводства и финансијских послова:
тел: +381 (11) 26.84.130
е-mail: desankaostojic@staridif.rs

Служба за одржавање:
тел: +381 (11) 36.28.284

ГЦФК д.о.о. Београд

Адреса:

Градски центар за физичку културу д.о.о. Београд
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2023. Stari DIF

S5 Box