ЕМС комбиновани тренинг

ЕМС тренинг може да се комбинује са класичним индивидуалним тренингом и обухвата 8 термина ЕМС тренинга (20 минута) + 4 термина индивидуалног тренинга (60 минута). Намењен је особама које не желе или им је напоран ритам од три тренинга недељно ЕМС тренинга, а желе да вежбају три пута недељно.

Термини су по заказивању са професорима физичке културе или струковним физиотерапеутима.

ГЦФК д.о.о. Београд

Адреса:

Градски центар за физичку културу д.о.о. Београд
Делиградска 27, 11000 Београд
Република Србија


ПИБ - 101368707
Матични број - 07002157

На благајни Центра физичка и правна лица могу вршити плаћање програма и услуга на неколико начина: готовина, платне картице (VISA International MasterCard, DinaCard), чекови, уплата на текући рачун - по профактури.

Радно време: 07-24

Телефон Центра:
+381 11 265.87.47

Телефон инфопулта хидро блока:
+381 11 268.29.87

За сугестије или примедбе можете се обратити на адресу: knjigautisaka@staridif.rs

Остале информације:
www.beograd.rs
закон о спорту

Copyright © 2023. Stari DIF

S5 Box